2016

A M I C I Pizza & Grill

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-06 13:54:04

селище

Варна

Улица

Цар Светослав Тертер No 11, ап. 5

ЕИК номер

Телефонен номер

35952510200

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание