Телефона на Тайния Клиент е метод за проверка на практическите знания на персонала и качество на обслужване.

ИЗМЕРИМИ ПОЛЗИ

80% от клиентите предпочитат да използват услугите на фирми, които се активни в електронната мрежа. Важното тук е не само качеството на продукта или услугата, но и начина на неговото прилагане и експертните познания на специалистите.

СПЕЦИАЛИСТИ

Цялата проверка е внимателно следена от екипа специалисти - благодарение на това както фирмите, така и клиентите са сигурни, че Удостоверението се признава само на специалисти в различните браншове

ДОСТОВЕРНОСТ

номерираното Удостоверение съдържа подпис на Координатора на Проекта. Не е диплома или сертификат без покритие. Свидетелства за действителната компетентност на фирмения персонал

ИМИДЖ НА ФИРМАТА

положителният резултат от проверката на Тайния клиент влияе положително върху имиджа на фирмата и може да бъде един от най-ефективните инструменти за повишаване качеството на обслужване или знанията на персонала във фирмите

РАЗВИТИЕ НА ТВОЯТА ФИРМА

системни изследвания и правилното управление на резултатите им дават положително въздействие върху развитието на дружеството

Заяви своята фирма още сега!

Изпрати заявка


КАКВО Е ТЕЛЕФОНА НА ТАЙНИЯ КЛИЕНТ?

Международния проект "Телефон на Тайния Клиент" е най-добрия метод за проверка на практическите знания на персонала и качеството на обслужване - най-вече защото той не се основава на мненията на компанията по свой адрес, а се фокусира върху реалното поведение което се случва в обекта подлежащ на проверката. Тайният клиент освен, че проверява стандартите и качеството на клиентско обслужване, също проверява и практическите знания на персонала, благодарение на които бъдещите клиенти могат да бъдат сигурни избирайки техните оферти.

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА ЗА ТЕБ!

Отличи се сред фирмите в твоя регион и се похвали със заслужената награда, потвърждаваща твоите компетенции. Вземи заслуженото удостоверение, статуетка и позволи да те откриват като компетентно предприятие!

ОТЛИЧИЕ ВЪВ ФОРМАТА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ГРАВИРАНИ СТАТУЕТКИ С ЛОГОТО НА ПРОЕКТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРОФИЛ В СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТА

КАКЪВ Е ПРОЕКТА ТЕЛЕФОН НА ТАЙНИЯ КЛИЕНТ?

"Телефон на Тайния Клиент" е проект, който е създаден предимно за малките и средни предприятия, както и за еднолични търговци. За разлика от многобройните дипломи без покритие, предприятието залага предварително провеждане на проучването с цел създаване на професионализъм и компетентност на фирмите, след което в случай на положителен резултат (потвърден от нашият експерт в дадената област) - се взима решение за връчване на номерирано удостоверение.

Новите технологии, обществените медии, постоянният достъп до интернет - всичко това оказва влияние върху нашите потребности, промяна в държанието и навиците. Изследвания показват, че потребителите (около 80% според Центъра за Нови Технологии) с по-голямо желание използват услугите на фирми, които са активни в интернет пространството. Такива промени имат пряко въздействие върху променящите се пазарни реалности - сега се изисква не просто качество на продукта или услугата, но и начин на обслужване и компетентност на персонала.

Инициатор на проекта е бургаското дружество ImaGO! Bulgaria EOOD След предварителни консултации със специалисти от различни браншове са създадени групи с въпроси, които позволяват да се провери компетенцията и знанието на представителите на тези браншове. Специално обучени служители на нашата фирма се свързват с предприятия с цел проверка на нивото на обслужване и професионалните знания на персонала. Точно за това наш приоритет е подбора на общонационална група от експерти, които сме поканили в нашият проект въз основа на препоръки, опит и постижения. Специалистите от съответните браншове упражняват технически надзор върху провеждащото се проучване от самото начало чак до завършването му. Качеството на провежданите проучвания се контролира от група нат 20 специалисти.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ ПРОУЧВАНЕTO?

Проучването на Тайния Клиент е най-добрият метод за проверка на практическите познания на персонала, както и качеството на клиентско обслужване - предимно за това, че не базираме на фирмени декларации, а се концентрираме върху реално поведение в обектите подлежащи на изследване.

Със сигурност всеки от нас поне веднъж през живота си се е сблъскал с лошо обслужване. Служителка от туристическа агенция нямаше време да ни отговори на нито един от въпросите, а школата за шофьорски курсове - вместо да ни покани да се включим към курсовете ни изпрати да четем Закона за движение по пътищата. Точно този тип поведения са причината за създаването на Телефон на Тайния Клиент.

Проучването се свежда до телефонен разговор със служител на изследваната фирма. Всеки от разговорите съдържа скрити въпроси, целящи да проверят знанията на персонала и да оценят нивото на клиентско обслужване във фирмата. Тестовите клиенти са точно подбрани към съответния бранш, така че да представляват бенефициентите на съответната организация. В резултат на отговорите събрани от тестовите клиенти, сформираме сбор от професионалисти в съответните сфери. Освен това се издават номерирани удостоверения. Проведеното проучване служи също за подобряване на качеството на обслужване на клиенти, понеже по време на изследването освен познанията в съответния бранш се проверяват и времето за очакване на отговор, търпеливостта на служителя или неговата ангажираност към тестовия клиент.

Тайният клиент е лице, което си дава сметка, че липсата на професионален подход към клиента е липса на уважение, което е недопустимо. Важно е, че тестовия клиент не интерпретира отговора на събеседника си, а само отбелязва дали той отговаря на стандартите, определени от експерта в съответната област.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОФИЛ НА ФИРМАТА

Потребителското име и паролата за индивидуалнят профил се намират на Вашата фактура - записани са в черен квадрат в долния десен ъгъл. Съветваме ви след като се регистрирате да попълните визитката, да добавите снимки и да ползвате печата. Заслужава си да се похвалите с рекламните материали, че Вашата фирма е преминала УСПЕШНО проучването на Тайния Клиент. Допълнително, след регистрирането, на Ваше разположение е и логото на проекта под формата на печат, което можете да използвате в рекламните материали на фирмата. Можете също да получите банер, който може да се използва като снимка на фона на Фейсбук страницата на фирмата.

КАКВО СЪДЪРЖА ПРАТКАТА?

В случаите, когато фирмата получава положителна оценка при проучването и е заинтересована да получи своето удостоверение, тя получава куриерска пратка в състава на която влизат:

  • хартиена версия на Удостоверението, което удостоверява положителния резултат от проучването - Удостоверението е изготвено на елегантна хартия във формата на Диплома. Над резултатите от проучването се намира подписът на координатора на проекта, точната дата и час, както и информация за професионализма на фирмата. В дипломата се намира също и пълното название на предприятието, както и информация за това какво е засягало проучването и за какво се дава Удостоверението
  • визитни картички с логото на проекта и данните на фирмата, които са превъзходен материал за реклама, показващ положителния резултат от проучването.
  • фактура по ДДС, която е удостоверение за извършена сделка. В десния долен ъгъл на фактурата са изписани потребителското име и паролата за индивидуалния профил.
  • данни за вход в индивидуалния профил на страницата на проекта www.telefontaenklient.com. След като влезете в своя профил имате на разположение своя е-визитка (където можете да прибавяте снимки и текстове), а също и да изтеглите печат, логото на проекта или банер, който можете да сложите на Вашата уеб страница или във Фейсбук като снимка за фона.

ЗАЩО ПРАТКАТА СЕ ЗАПЛАЩА?

Към всяка куриерска пратка е приложена фактура по ДДС. Получаването на Удостоверението е свързано с еднократно заплащане. Заплаща се обаче едва при получаването на пратката от куриера, което Ви дава допълнителна сигурност. Не крием, че такова проучване създава разходи, част от които са напр. телефонните анкети, материалите за промоции и административни разходи. Затова, получаването на такова Удостоверение за съжаление не може да стане напълно безплатно. Обаче, сравнено с многото ползи свързани с получаването на Удостоверението, тези разходи остават несравнимо ниски.