Телефона на Тайния Клиент е метод за проверка на практическите знания на персонала и качество на обслужване.