2015, 2016

Домашна Сръбска Кафана "Радо"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2017-01-19 13:56:02

селище

София

Улица

кв. Западен парк, ул. Сава Михайлов № 4

ЕИК номер

Телефонен номер

29296363

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание