2016

Атанасов-2 Оод Ресторант "Siracusa"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-04 13:55:55

селище

София

Улица

Ж.К ДРУЖБА 2 БЛ 307 ВХ Б ЕТ 4 АП 34

ЕИК номер

Телефонен номер

894365577

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание