2016

"M I Y A B I" Japanese Restaurant

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-04 14:12:07

селище

София

Улица

район р-н Средец Любен Каравелов No 55, ет. 2, ап. 5

ЕИК номер

Телефонен номер

359887275064

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание