2015

Денис Груп 08 Еоод Студио София

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-10-07 11:58:56

селище

София

Улица

КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ УЛ.КОКИЧЕ 11

ЕИК номер

200344957

Телефонен номер

885431222

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание