2016

Ет "Исидор - Гергана Крумова"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-06-21 15:32:42

селище

Мусачево

Улица

ул. РАКОВСКИ No 1

ЕИК номер

Телефонен номер

888993337

Описание на фирмата

Фирмата няма описание