2016

Гео-Чонов Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-06-20 11:04:29

селище

Русе

Улица

НИКОЛА ПАЛАУЗОВ №8 ет.2 офис 2

ЕИК номер

Телефонен номер

82888173

Описание на фирмата

Фирмата няма описание