2015, 2016

Висмар ЕООД

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2017-01-24 11:50:12

селище

Пловдив

Улица

Пещерско шосе 82Б

ЕИК номер

160086250

Телефонен номер

032/626962

Описание на фирмата

Фирмата е регистрирана през 2007г. в гр. Пловдив.

Целта на създаването на фирмата е да извършва строително – монтажни работи за комплексно изграждане на промишлено, обществено и жилищно строителство.

„Висмар” ЕООД е вписана в професионалния регистър към Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за извършване на строителство: I група от II-та до V-та категория и V – група.