2016

Българско Руски Информационен Център Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-04-14 16:17:27

селище

Бургас

Улица

БАТАК No 49, вх. Б, ет. 3, ап. 5

ЕИК номер

Телефонен номер

899846899

Описание на фирмата

Фирмата няма описание