2016

Ел Ди Ес Груп Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-04-07 16:45:21

селище

София

Улица

бул. Христо Ботев 73, ет. 2

ЕИК номер

Телефонен номер

359895428147

Описание на фирмата

Фирмата няма описание