2016

Боци - 67 Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-04-06 13:37:55

селище

Варна

Улица

ж.к. Владислав Варненчик, бл. 308, вх. 4, ет.2, ап. 58

ЕИК номер

Телефонен номер

52606982

Описание на фирмата

Фирмата няма описание