2016

The Vineyards Spa Hotel

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-04-05 12:19:50

селище

Бургас

Улица

ж.к. Славейков, бл. 113, вх. 2, ет. 6, ап. 22

ЕИК номер

Телефонен номер

59629966

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание