2016

Автосервиз "Корона 6" Гр. Шумен

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-04-01 10:30:21

селище

Шумен

Улица

ул. Митко Палаузов 18

ЕИК номер

Телефонен номер

888101696

Описание на фирмата

Фирмата няма описание