2016

Електро Дизел 12 Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-30 14:43:08

селище

Благоевград

Улица

ул. Антон Чехов 12

ЕИК номер

Телефонен номер

888505829

Описание на фирмата

Фирмата няма описание