2016

Автосервиз "Сена 2002" Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-30 14:08:25

селище

Пловдив

Улица

ул. Рогошко шосе 5 Б

ЕИК номер

Телефонен номер

888342172

Описание на фирмата

Фирмата няма описание