2016

Ени-Глас Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-22 10:46:55

селище

Пловдив

Улица

ул. Кочо Честименски No 2, ет. 4, ап. 11

ЕИК номер

Телефонен номер

32960430

Описание на фирмата

Фирмата няма описание