2016

Експерт Консулт Инженеринг Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-15 11:46:18

селище

Бургас

Улица

ж.к. СЛАВЕЙКОВ бл. 53

ЕИК номер

Телефонен номер

893466300

Описание на фирмата

Фирмата няма описание