2016

Ен Джи Солюшън Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-17 13:38:34

селище

Казанлък

Улица

ул.“Н.Петков“ No 47, вх. А, ет. 4, ап. 8

ЕИК номер

203019972

Телефонен номер

893675595

Описание на фирмата

Фирмата няма описание