2015

Аптека Свети Георги - Гр. Пловдив

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-09-28 09:25:43

селище

Пловдив

Улица

ул. Георги Измирлиев 34, ет.4

ЕИК номер

Телефонен номер

32690987

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание