2016

Klima House

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-17 14:06:31

селище

Варна

Улица

ж.к. Трошево, ул. Иваница Данчев 11

ЕИК номер

203112632

Телефонен номер

892482998

Описание на фирмата

Фирмата няма описание