2016

Експрес-Бд Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-17 14:00:45

селище

Дряново

Улица

ул. ШИПКА No 56

ЕИК номер

Телефонен номер

67675354

Описание на фирмата

Предмет на дейност на фирмата е търговия със строителни материали,основно дървен материал,хидро и топло изолации,инертни материали,сухи строителни смеси,горивни материали,крепежни елементи,телени изделия,арматурни заготовки и др.