2016

Даниел Лд Еоод Градински Център

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-16 16:22:42

селище

Айтос

Улица

ул. Цар Освободител 13

ЕИК номер

Телефонен номер

888863767

Описание на фирмата

Фирмата няма описание