2016

Болкан Строй Груп Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-17 11:45:27

селище

София

Улица

ул. Г. С. РАКОВСКИ No 1

ЕИК номер

Телефонен номер

895700703

Описание на фирмата

Фирмата няма описание