2016

Владком Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-16 10:47:44

селище

Гоце Делчев

Улица

Драма No 51, вх. А, ет. 4, ап. 11

ЕИК номер

Телефонен номер

897347476

Описание на фирмата

Фирмата няма описание