2016

Casa Pizza

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-15 11:18:53

селище

София

Улица

ж.к. Хаджи Димитър, Гинци No 2

ЕИК номер

Телефонен номер

28560303

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание