2016

Вени Груп Оод Пицария "Кантоната"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-15 13:19:16

селище

Плевен

Улица

Емил Димитров 54

ЕИК номер

Телефонен номер

64820320

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание