2016

Агенция За Мениджмънт И Обслужване Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-09 15:36:11

селище

София

Улица

жк. Борово ул. Подуево 5а офис 4

ЕИК номер

175077556

Телефонен номер

28660440

Описание на фирмата

Фирмата няма описание