2016

"Гео - Кам" Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-10 11:03:47

селище

Стара Загора

Улица

П. Р. Славейков 58

ЕИК номер

Телефонен номер

42601147

Описание на фирмата

Фирмата няма описание