2016

Дас Инженеринг Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-07 12:08:11

селище

Габрово

Улица

ул. ВЕНЕРА No 13, ет. 2

ЕИК номер

Телефонен номер

899900106

Описание на фирмата

Фирмата няма описание