2016

Еврос Груп Еоод Техношоп

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-07 11:32:53

селище

Пловдив

Улица

6-ти Септември No 157, ет. 6, ап. 67

ЕИК номер

Телефонен номер

32668676

Описание на фирмата

Фирмата няма описание