2016

Бела Плюс Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-02-11 16:58:49

селище

София

Улица

ул. Славянска 29, ет. 4

ЕИК номер

Телефонен номер

896663347

Описание на фирмата

Фирмата няма описание