2016

Декра Глас Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-01-13 13:17:00

селище

Велико Търново

Улица

ул. Мария Габровска 6 вх.Ж ет.3

ЕИК номер

Телефонен номер

62640893

Описание на фирмата

Фирмата няма описание