2016

Гроздев Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-01-13 13:35:48

селище

Шумен

Улица

ул. Цар Иван Александър 96 ет.1 ап.2

ЕИК номер

Телефонен номер

54832674

Описание на фирмата

Фирмата няма описание