2016

Бисер Пласт 2015 Оод Управител Теодора Цветкова Донкова

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-01-12 14:17:30

селище

Плевен

Улица

ул. Солун 4,вх.В.ет.6, ап.16

ЕИК номер

Телефонен номер

64806800

Описание на фирмата

Фирмата няма описание