2016

Дест Груп Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-01-07 13:26:50

селище

София

Улица

ул. Горски Пътник 7 ет.6 ап.23

ЕИК номер

Телефонен номер

28660000

Описание на фирмата

Фирмата няма описание