2016

Б.Г.Е.М. 99 Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-01-11 10:40:28

селище

София

Улица

бул. Витоша No 119

ЕИК номер

121884539

Телефонен номер

29587387

Описание на фирмата

Фирмата няма описание