2016

"Атлас - Р" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-01-07 12:15:12

селище

София

Улица

кв.Емил Марков бл.246 вх.Б ет.1 ап.15

ЕИК номер

Телефонен номер

29555912

Описание на фирмата

Фирмата няма описание