2015

"Диор София" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-15 15:02:42

селище

Варна

Улица

ул. Патриарх Евтимий 42, вх.Д

ЕИК номер

Телефонен номер

52640247

Описание на фирмата

Фирмата няма описание