2015

"Дара-Контрол" Оод Гр. Смолян

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-14 11:43:16

селище

Смолян

Улица

ул. Дичо Петров 9 вх.Б ет.4 ап.20

ЕИК номер

Телефонен номер

30163265

Описание на фирмата

Фирмата няма описание