2015

Автосалон Черно Море Ауто

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-14 14:03:25

селище

Варна

Улица

ж.к. ТРОШЕВО, бл. 55, вх. Е, ет. 1, ап. 3

ЕИК номер

Телефонен номер

888596963

Email

Www

Описание на фирмата

Фирмата няма описание