2015

Б.И.С.- Инженеринг Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-11 14:09:21

селище

София

Улица

ул. Будапеща 20, ет. 1

ЕИК номер

Телефонен номер

29875423

Описание на фирмата

Фирмата няма описание