2015

Дп Дизайн - Попов И Сие
управител Мария Попова

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-10 12:00:22

селище

Силистра

Улица

ул.7ми септември 54

ЕИК номер

828000213

Телефонен номер

57084005

Описание на фирмата

Фирмата няма описание