2015

"Глобал Партнерс" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-09 13:15:49

селище

Севлиево

Улица

жк "Д-р Атанас Москов" 8,вх. А,ет. 8,ап. 29

ЕИК номер

Телефонен номер

885090323

Описание на фирмата

Фирмата няма описание