2015

Ет "Зарком-Румен Зарков"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-07 09:28:06

селище

Козлодуй

Улица

ЖК. 3, бл.12А, вх.Б, ап.16

ЕИК номер

Телефонен номер

887825113

Описание на фирмата

Фирмата няма описание