2015

"Елит-Клима" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-12-07 13:42:31

селище

Русе

Улица

ул.Дебър 6А

ЕИК номер

Телефонен номер

898460390

Описание на фирмата

Фирмата няма описание