2015

Аптека - Минко Дживодеров

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-09-23 16:02:56

селище

Полски Тръмбеш

Улица

ул. Първи май No 2, вх. Б

ЕИК номер

Телефонен номер

61415119

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание