2015

Аптека Месембрия - Гр. Несебър

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-09-24 13:41:45

селище

Бургас

Улица

ул. Цар Симеон I58-60

ЕИК номер

Телефонен номер

55443204

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание