2015

Димакс Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-11-10 14:23:55

селище

Шумен

Улица

ул. Цар Освободител 147

ЕИК номер

Телефонен номер

54878171

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание